............

.. Linker

- Hjem

- Om oss
- Arkivet
- Kontakt oss

-------------------------------

- Skimania.no

- Terminlisten

- NSF freestyle

  -----------------------------

- Meld deg inn i BFK

- Logg inn til Styret

 

 

 

 

 

 

Om oss..

 

 

Bergen Freestyleklubb ble stiftet i miljøet på Fana gymnas høsten 1979, klubben er medlem i Hordaland skikrets og har et nært samarbeid med freestylekomiteen i Norges ski forbund. Klubben prøver å være en aktiv medspiller blant freestyleklubbene i landet. Klubben har som en målsetning å utvikle elite utøvere innen norsk freestyle, - men i det dagelige arbeidet er det utbredelse av sporten, utvikling av skiferdigheter og skape et godt nærmiljø med flinke skiløpere som står i fokus.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litt mer om oss:

 

Bergen Freestyleklubb er en skiklubb som søker sine medlemmer i Bergen og distriktene rundt byen.

Klubbens målgruppe for idrettslig satsing er primært ungdom i alderen 12 til 22+++ år.


Klubbens aktiviteter på snø i vinterhalvåret foregår i Eikedalen Skisenter i Samnanger kommune. Ukentlige trenigs dager, helge camper og klubbens konkurranser foregår der. Klubben har egen trenings/konkurranse arena og klubbhus i ski senteret. Klubben ønsker å fremstå som en positiv faktor i miljøet i Eikedalen og en pådriver for aktivitet rettet mot barn og ungdom i ski sentrert.

Klubben har som målsetning å utvikle gode skiløpere med allsidige ferdigheter med utgangspunkt i freestyle ski disipliner vi til enhver tid har på programmet. Pr. i dag er det øvelsene kulekjøring og jibbing som står på klubbens program. Vi ønsker ved vår aktivitet å utvikle løpere som kan delta i nasjonale og internasjonale konkurranse og det er et mål for klubben å være representert i Freestyle NM, - hvert år.

Klubben har p.t. ikke elite satsing i sitt daglig tilbud, men ønsker å bidra og tilrettelegge på en best mulig måte for aktive medlemmer med potensial og ambisjoner for internasjonal satsing. Klubben har gjennom sin historie levert en rekke internasjonale løpere til Norges freestylelandslag og ønsker å fortsette med det.

BFK har også som ønske at vi gjennom vår drift og miljø greier å beholde våre medlemmer i klubben også etter at en aktiv ungdoms karriere er over. Som en klubb hvor mye av arbeidet foregår på frivillig basis er vi avhengig av et godt støtte apparat. Klubben har som mål å ha medlemmer med godkjent kompetanse som dommere, td'er, rennledere og trenere for å ha egen kompetanse i den daglige driften og i den videre utviklingen av freestylesporten.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litt mer om oss - og typer medlemskap:

 

Vi har for tiden TO type medlemskap:  "Aktiv medlem" og "passiv medlem". 

 

Et aktivt medlem er de som deltar i klubbens treningsaktiviteter.  Pt har vi et treningstilbud som omfatter trampolinetrening i Åsanehallen, treningscamper i turnkassen, skitrening i Eikedalen og sommersamlinger.  Et aktivt medlem betaler treningsavgift sammen med kontingenten og for 2011 er denne avgiften kr 600 pr år.  Sammen med kontingenten som er kr 200 så koster et "Aktivt medlemskap" kr 800,- i 2011.

 

Et passivt medlem er alle de som ikke deltar i klubbens treningstilbud.  Støttemedlemmer, foreldre og andre "old timere" - aktive skikjørere som har lagt opp, men som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i klubben.  Et passivt medlem betaler kun kontingent til klubben og kontingenten er i 2011 kr 200,-.

 

Medlemstype "Foreldre" = et passivt medlem = kr 200 i kontingent i 2011.

 

Normalt blir kontingenten og treningsavgiften fakturert i januar og om du melder deg inn midt i et år vil du motta kontingent og event. treningsavgift for de månedene som gjenstår av året kort tid etter innmelding.  Medlemmer som skylder kontingenter for mer enn et år vil bli slettet fra BFKs medlemsregister.
 

xBergen 01.04.2010.